OFERTA

W naszej ofercie znajdziecie Państwo usługi w zakresie:

 • Projektowania sieci elektroenergetycznych SN i nn
 • Budowa sieci elektroenergetycznych:
  • linii kablowych 0,4 kV
  • linii kablowych 15 kV
  • linii napowietrznych
 • Projektowanie i wykonawstwo stacji transformatorowych
 • Usuwanie kolizji energetycznych
 • Kompleksowa obsługa inwestycji energetycznych